Truyền Thông Thương Hiệu Với Các Hình Thức Quảng Cáo Sân Bay Sau đó Đại úy Vũ Trung Tín cũng tự sát. Thiếu tá Quận Trưởng Nguyễn Quốc Hùng tự sát. Ngay từ loạt đạn đầu, Thiếu tá Quận trưởng Nguyễn...